a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

(0031)640542905

Call Us For Free Consultation

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Asiel en vreemdelingenrecht

Our lawyers can help you get the money for your injuries quickly.
Juristenkantoor Parsa > Asiel en vreemdelingenrecht
121

Positieve Beschikkingen ( verblijsvergunning )

Juristenkantoor Parsa heeft jarenlange ervaring met het asielrecht en de juridische bijstand van mensen die in Nederland asiel aanvragen

Juristenkantoor parsa geeft u advies:

Naturalisatie

Regulier Vreemdelingenrecht

Opvolgende asielaanvraag (Hasa)

No Cure No Fee

De hoogste succespercentage met asielaanvragen

Wij werken op basis van het ``no cure no pay`` principe

Verblijfsvergunning door investeren

Visum kort verblijf

Bezwaar en beroep bij de IND

Asiel en Vreemdelingenrecht

Wanneer u als vreemdeling asiel aanvraagt in Nederland, geeft u daarmee te kennen dat u problemen heeft in uw land van herkomst en daarom niet terug kan keren. Aan zo een verzoek kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals o.a. uw politieke activiteiten, geloof, seksuele geaardheid of oorlogsgeweld. U doet dan een verzoek tot bescherming in Nederland; u vraagt asiel aan.

Namens Nederland is het de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die beslist of u – die asiel aanvraagt – ook daadwerkelijk bescherming nodig heeft en dus een verblijfsvergunning moet krijgen.

Bij het goed op papier krijgen van uw relaas of in het geval de IND voornemens is om uw aanvraag af te wijzen, kunt u de hulp inroepen van Juristenkantoor Parsa. Wij staan u dan van het begin tot het einde bij in deze ingewikkelde procedure.

Juristenkantoor Parsa heeft jarenlange ervaring met het asielrecht en de juridische bijstand van mensen die in Nederland asiel aanvragen. Als u een positieve beschikking wilt, bent u bij ons aan het goede adres.

Wij werken op basis van ``no cure no pay`` principe. Dienstverlening op basis van 'no cure no pay' houdt in dat Juristenkantoor Parsa enkel betaald krijgt wanneer deze de zaak van diens cliënt wint.

Opvolgende asielaanvraag (Hasa)

Bent u uitgeprocedeerd maar heeft u nieuwe documenten en om omstandigheden aan te voeren die uw asielaanvraag kunnen onderbouwen, of is er sprake van een veranderend beleid voor het land en/of plaats waar u vandaan komt, dan kunt u voor informatie hierover contact opnemen.

Providing Winning Results for Our Clients:

Heeft u juridisch advies nodig? Contact ons nu.

Contact ons

gratis consultatie

Immigration Law

what we are best at
  • Asielrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Fiscaal en belastingrecht
  • Bedrijfsrecht

Areas of expertise

what we are best at